Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Träd flyttas inför rondellbygge

En ny cirkulationsplats ska byggas nedanför Högelidsbacken. Men innan bygget kan inledas så måste tre träd flyttas. Med hjälp av en speciell maskin flyttades träden fyra meter bak mot den intilliggande parkeringen under fredagen.

Med hjälp av en specialmaskin och en entreprenör ska träden först beskäras, sedan grävas upp och flyttas fyra meter. Träden är del av en allé och får inte tas bort.

Flytten görs inför kommande bygge av en cirkulationsplats i korsningen Högelidsbacken-Slottsmöllevägen. Korsningen upplevs som rörig idag och en rondell kommer att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten, både för motortrafik, gångtrafikanter och cyklister på det intilliggande superstråket.

Utsmyckningen av den nya rondellen kommer sedan att knyta an till Slottsmöllans tegelbruk, en verksamhet som historiskt funnits i närområdet.