Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trädfällningar påverkar trafiken

De närmaste veckorna kommer trädfällning och påföljande återplantering att inverka på trafiken i Oskarström och på Syskonhamnsgatan i centrala Halmstad. Information finns uppsatt på platserna.

Oskarström 21-22 oktober

Ett 10-tal björkar som står längs Gamla Nissastigen i Oskarström mår dåligt och kommer att tas ner. Gång- och cykelbanan intill vägen i höjd med kyrkan kommer att vara avstängd under arbetet. Med hjälp av en flaggvakt så kommer trafiken att kunna passera på Gamla Nissastigen även när arbetet pågår.

Efter nedtagningen kommer stubbarna att fräsas bort. Vi kommer också att återplantera 14 stycken Ornäsbjörkar. Ornäsbjörken är i stort lik de befintliga björkarna, med skillnaden att den har flikiga blad.

Länsstyrelsen ställer krav på att de gamla träden ska utgöra faunadepå. De kommer därför att läggas upp en bit bort som en depå som ska gynna den biologiska mångfalden.

Syskonhamnsgatan 29-31 oktober

Ett antal lönnar längs Syskonhamnsgatan i Halmstad ska tas ner. De mår inte längre väl i stadsmiljön där de finns och kommer istället att ersättas med avenbok, ett träd som brukar trivas i stan om de bara får ordentliga växtbäddar.

Under arbetet kommer Syskonhamnsgatan och de parkeringsplatser som finns längs gatan att vara avstängda. Anledningen är att större maskiner kommer att användas för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt.

Vi hänvisar till parkeringsplatser i närheten och särskilt till de med låg beläggning, exempelvis Tullkammarkajen, Tullhuset, Bolmageten och Resenären, inringade på kartan nedan.

Parkeringsplatserna öppnas igen efterhand som arbetet blir klart så inga platser blir avstängda längre än nödvändigt.