Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Slottsrondellen byggs om för ökad trafiksäkerhet

Den 1 oktober inleds ombyggnaden av Slottsrondellen i centrala Halmstad. Cirkulationsplatsen är en av de mest olycksdrabbade platserna i Halmstads kommun och åtgärderna som planeras kommer att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Arbetet kring cirkulationsplatsen kommer att pågå i drygt åtta veckor, och även om trafik kommer att kunna passera under arbetets gång så blir framkomligheten begränsad under denna tid. Trafikanter uppmanas därför om möjligt att välja andra vägar, främst Järnvägsleden och Wrangelsgatan.

Fokus vid ombyggnaden ligger på trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat byggs en ny refug, körfält smalnas av och upphöjda passager för gående och cyklister anläggs.

Syftet är att minska farten och underlätta samspelet mellan oskyddade trafikanter och bilister, samtidigt som det är viktigt att flödet av motortrafik upprätthålls för att motverka köbildning.

Här kan du se en skiss över det som planeras.PDF

Olycksdrabbad korsning

De senaste fem åren har ett 30-tal olyckor inträffat vid Slottsrondellen och majoriteten av dessa handlar om cyklister som kolliderat med motorfordon. Det gör korsningen till den farligaste i Halmstad för oskyddade trafikanter.

Flest olyckor med motorfordon sker på Trafikverkets väg 25, vid på- och avfarterna till motorvägen. Dessa byggs också om nu, för ökad trafiksäkerhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster