Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Säkrare skolvägar för Snöstorpselever

Halmstads kommun har under snart två år arbetat för säkrare skolvägar för elever på Snöstorpsskolan. Det har bland annat resulterat upphöjda passager för gång- och cykeltrafik och ny cykelväg.

På trafikdagen tecknades drömhjälmar.

En grupp med tjänstemän från kommunens barn- och ungdomsförvaltning, fastighetskontor, teknik- och fritidsförvaltning och samhällsbyggnadskontor arbetar med att få till säkrare skolvägar för elever som går på skolor runt omkring i Halmstads kommun.

Sedan början på 2014 har ett samarbete med Snöstorpsskolan pågått i syfte att skapa säkrare skolvägar kring skolan. Under förra året genomfördes bland annat en resvaneundersökning, där elever visade hur de tar sig till skolan och vilka platser som känns otrygga.

Säkra passager och ny cykelväg

Resultatet från bland annat resvaneundersökningen har lett till ett flertal åtgärder i skolans närhet. En upphöjd passage är byggd vid Prästvägen-Mästockavägen, likaså är två upphöjda passager byggda på varsin sida om skolan. Även ny gång- och cykelväg samt nya cykelställ är anlagda.

Trafikdag med säkerhet

Under hösten har årskurs 2 haft en trafikdag där säkerhet ingick som en stor del. Förmiddagen bestod av tre pass. Det ena var baserat utomhus och där cykeln var i fokus. Olika typer av trafiksituationer skulle passeras längs en utpekad bana på en del av skolgården. På ett av de andra passen skulle eleverna bland annat måla sin drömhjälm.

Även NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) hade bjudits in och hade en trafiksäkerhetsundervisning på 45 minuter.