Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ökad säkerhet vid översvämningar i Getinge

I dagarna börjar arbetet med att förbättra och förändra vallen utmed Klockarevägen i Getinge.

– Detta gör vi för att öka säkerheten vid eventuella översvämningar, säger Henrik Larsson, projektledare på Halmstads kommun.

För att få plats med ett nytt dagvattensystem utmed Klockarevägen flyttas vallen några meter närmare Suseån. Dessutom höjs den med 20 centimeter för att få samma nivå som vallen utmed Gärdesvägssidan. Därmed kan vallarna bättre stå emot framtida höga flöden i Suseån.

Allt dagvatten kommer att samlas vid en utloppsledning som kan stängas när Suseån stiger över en viss nivå.

– Vi ska anlägga en pumpstation som kan pumpa dagvatten över vallen vid behov. Här bygger vi även en betongkonstruktion med en slusslucka som släpper ut dagvatten som inte kan ledas ut i dagvattenledningarna vid kraftiga skyfall, säger Henrik Larsson.

Dessa förändringar är en del av arbetet som pågår i området sedan några år tillbaka för att förbättra säkerheten mot översvämningar. Arbetet beräknas vara klart vid månadsskiftet november/december. Under arbetet kommer det att vara arbetsfordon på Klockarevägen. Det innebär begränsad framkomlighet, men vägen är öppen för trafik under hela byggtiden.