Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny gång- och cykelramp vid järnvägsviadukten

I anslutning till Halmstads resecentrum, precis väster om järnvägsviadukten, ska en ny gång- och cykelramp byggas för att få ihop cykelbanan längs Viktoriagatan med cykelbanan längs Stationsgatan. Den ersätter den trappa som ligger där idag.

– I och med att det är så stora höjdskillnader så kommer ena kanten av cykelbanan att utföras som en stödmur mot gatan. Mot den andra sidan kommer vi att göra en ”åsnetrappa”, det vill säga en slänt som består av långa sluttande, breda steg, säger Christer Johansson, projektledare Halmstads kommun.

Sjuk kastanj tas bort och nya träd planteras

Ombyggnaden innebär tyvärr att en kastanj som står uppe på gräsytan vid trappan måste tas bort.

– Den hade vi dock ändå behövt ta ner eftersom den dessvärre är angripen av den så kallade kastanjeblödarsjukan, en sjukdom som håller på att slå ut de flesta av våra kastanjer i stan. Genom att ta ner denna kastanj hindrar vi att sjukdomen sprids vidare just från det här trädet.

Nya träd kommer att planteras.

Klart i november

Under byggtiden är framkomligheten längs ”Gamla Stationsgatan” (som svänger upp från Laholmsvägen) begränsad.

Husen närmast gång- och cykelrampen kommer att besiktigas för att kontrollera att det inte uppkommer skador av arbetet.

Ombyggnaden startar nu i vecka 36 och beräknas vara klar under november, samtidigt som hela Resecentrum etapp 2.

Läs mer om Halmstads resecentrum.