Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny gång- och cykelbana i Stenalyckan 

Under vecka 38 påbörjas bygget av ny gång- och cykelbana längs Stormgatan i Stenalyckan.

Cykelbanan kommer att sträcka sig från Fyllebrovägen längs östra sidan av Stormgatan och ansluta till befintlig gång- och cykelbana norr om fotbollsplanen.

I samband med projektet anläggs två nya busshållplatser längs Fyllebrovägen och befintlig busshållplats vid Stadium outlet flyttas till motsatt sida gatan och förses med väderskydd.

Arbeten beräknas vara klara i november.