Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny cykelväg ska byggas utmed
Magnus Stenbocks väg

I september kommer teknik- och fritidsförvaltningen påbörja bygget av en ny gång- och cykelväg utmed Magnus Stenbocks väg. Det är den befintliga gångbanan på norra sidan av vägen, mellan Karlsrovägen och Lasarettsvägen som kommer att byggas om.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli tre meter bred och byggas med trafiksäkra passager över anslutande vägar. Dock ej över Fogdegatan.

Arbetena kommer att pågå under hösten och vara klara till årsskiftet.

De parkeringsplatser som finns utmed Magnus Stenbocks väg kommer till största delen att finnas kvar.

Halmstads kommun har tagit ett övergripande mål att Halmstads medborgare ska kunna röra sig på ett tryggt och miljövänligt sätt genom ett väl utbyggt system av gång- och cykelvägar. Där av kommer denna byggnation av ny gång- och cykelväg.

Kommunens cykelplan finns att läsa här: Cykelplan 2010länk till annan webbplats.