Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu planteras nya träd på Storgatan

Arbetet med att förnya Storgatan är nu inne i slutfasen.
Som pricken över i planteras nya, spännande trädsorter som ska göra stadsmiljön grönare. Planteringen kommer att ske under onsdagen den 12 oktober.

Förnyelsen av Storgatan har inneburit att ett antal träd tagits bort, varav en del har kunnat planteras om på annan plats. Men nu ska de gamla träden ersättas med sju nya, som har bättre förutsättningar att trivas här längs Storgatan.

– Träd har en viktig funktion i staden och bidrar till både grönska, svalka och en mysigare känsla, säger Anna Melin, landskapsarkitekt på teknik- och fritidsförvaltningen.

För att öka variationen i stadsbilden blir det träd av olika sorter som planteras. Bland annat kommer vi att få njuta av himalayabjörk, gleditsia, magnolia, japansk prydnadskörsbär, ambraträd och japansk zelkova.

– Vi värnar om att skapa en variation av trädslag för att öka mångfalden både i staden och runt om i kommunen. För Storgatans del blir det även ett större upplevelsevärde med olika trädslag utmed gatan, säger Anna Melin.

Träden ska vara så stora som möjligt redan när de planteras, för att ge ett grönt intryck av Storgatan från början. Samtidigt får Brogatan ett helt nytt träd i korsningen in mot Nygatan.

Onsdag morgon kommer träden att transporteras till centrum och läggas på Stora torg för att sedan planteras ut ett i taget. Ett par planteras i markhöjd, men de flesta av träden ska växa i upphöjda växtbäddar längs med Storgatan.

– Nästa vecka kommer det att byggas trädäck över planteringarna, så att de kan fungera som sittbänkar. Träden ska även belysas med strålkastare underifrån, berättar Christer Johansson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen.

Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa Storgatans norra del, mellan Orups gränd och Norre port. De gamla betongplattorna tas upp och kablar för el, tele och bredband grävs ner. Gruset ska även justeras till rätt nivå innan själva plattläggningen börjar.

Hela arbetet beräknas vara klart i mitten av november. Lär mer om förnyelsen av Storgatan och Brogatan.