Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ledningsarbete Hamngatan

På måndag, den 24 augusti inleds ett ledningsarbete längs Hamngatan i centrala Halmstad. Ett körfält kommer att stängas av, men gatan är farbar under arbetet, som beräknas vara avslutat den 30 september 2015.

En huvudledning för dricksvatten ska renoveras genom så kallad relining (se nedan).

Arbetet kommer tillfälligt att påverka trafiken på Hamngatan. Trafik som kommer över Österbro kan svänga både höger och vänster in på Hamngatan. Vid högersväng, mellan Brogatan och Klammerdammsgatan är dock enbart ett körfält öppet, vilket gör att trafiken får samsas.

Hamngatan söder om Österbro kommer att enkelriktas tillfälligt. Trafik till Torggaraget måste alltså välja Österbro.

Hamngatan från Slottsbron/Rådhusgatan enkelriktas också. Trafiken kommer att mötas vid Kyrkogatan.

Alla har vatten

Alla kommer att ha vatten under arbetets gång. Dricksvattnet leds om via andra ledningar. Ett fåtal näringsidkare i området kan uppleva sämre tryck, men berörda kontaktas separat.

Vad är relining?

Istället för att lägga helt nya ledningar, så kan man föra in ett nytt tätningsskikt i de äldre ledningarna, vilket förnyar insidan av rören.

Ett nytt rör av Polyeten (PE) med en U-formad profil förs in i den gamla ledningen. Väl på plats tillförs vattenånga för att värma upp röret. Då expanderar röret till en rund form och lägger sig helt intill den gamla ledningens innervägg.

På så vis har man installerat ett nytt rör med samma hållbarhet och livslängd som vid vanlig rörläggning, fast med minimala ingrepp i marken, kraftigt reducerade CO²-utsläpp och på kortast möjliga tid.