Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Korsningen Karl XI:s väg och Brogatan ska bli säkare – byggs om i höst

Stökigt under hösten – men en trafiksäker miljö som resultat. I början av september kommer ombyggnationen av korsningen Karl XI:s väg och Brogatan att starta.

Halmstads kommun har tagit ett beslut att i höst bygga om korsningen för att få en mer trafiksäker miljö. Målet är att det blir tydligare att bussar och övrig trafik på Brogatan har företräde.

Korsningen kommer fortfarande att vara upphöjd men den kommer att bli lite trängre.

Del av Brogatan byggs om

För att få till så bra körspår som möjligt för bussar och cyklister kommer även Brogatan fram till Vallgatan att byggas om.

Denna del av Brogatan kommer att få ett lite annorlunda utseende än den del som byggts om tidigare.I samband med dessa arbeten ska även en vattenledning bytas samt en del nya rör för högspänning läggas ner.

Klart till årsskiftet

Under arbetets gång kommer det att bli en besvärlig trafiksituation i korsningen men trafiken ska alltid kunna köra på Karl XI:s väg.

Brogatan mellan Vallgatan och Karl XI:s väg kommer förmodligen att stängas av för fordonstrafik några veckor.

Det kommer alltid att finns passager öppna för fotgängare fram till alla entréer under hela byggtiden. Arbetena kommer att påbörjas i september och pågå hela året. PEAB har upphandlats som entreprenör.