Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höjd trafiksäkerhet på Östra lyckan

Halmstads kommun ska höja trafiksäkerheten på Östra lyckan i korsningen Klackerupsgatan och Odalvägen. Vecka 47 påbörjas arbetet.

För att höja trafiksäkerheten kommer det att byggas upphöjda gång- och cykelpassager över Klackerupsgatan, Östra lyckan samt Odalvägen. Del av Östra lyckan kommer att smalnas av och gång- och cykelvägar kommer att byggas bredare.

En befintlig busshållplats ska byggas om. Vecka 47 börjar entreprenören med arbetet.

Arbetena med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna beräknas pågå under fyra veckor.

Under arbetets gång kommer det att bli begränsad framkomlighet. Trafikanter som har möjligheten uppmanas att välja andra vägar.