Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun får 1,95 miljoner för klimatsatsningar

Än en gång har Halmstads kommuns arbete med hållbara resor premierats. Denna gång har kommunen fått 1 950 000 kronor i stöd från Naturvårdsverket. Stödet som kallas Klimatklivet, ska gå till lokala och regionala klimatsatsningar. 

Bidraget till Halmstads kommun går till olika delprojekt med syfte att öka antalet hållbara resor under byggnationen av Halmstads resecentrum, etapp 2. I augusti 2016 påbörjas byggnationen av stadsbusshållplatser på Laholmsvägen i direkt anslutning till regionbussterminalen. Förhoppningen är att de nya resmönstren ska bli bestående även efter att etapp 2 är klar.

Flera projekt planeras

En omfattande informationskampanj genomförs där kommunen föreslår alternativ till bilen och stimulerar till gång, cykling och resor med kollektivtrafiken.

– Ett av våra projekt är Elcyklist, där ett antal medborgare får chansen att låna en elcykel under en av fyra perioder från hösten 2016 till och med 2017. I första hand prioriteras bilister som bor eller arbetar i närheten av Laholmsvägen eftersom de påverkas mest av byggnationen av Resecentrums etapp 2, berättar Katarina Löfquist, projektadministratör hållbart resande, Halmstads kommun.

Ytterligare en insats för att öka antalet hållbara resor är att stärka kollektivtrafiken genom ett busskörfält från Wrangelsgatan till byggarbetsplatsen.

Gratis parkeringsplatser rustas upp

Vidare ska parkeringsplatserna vid Marknadsplatsen intill Stationsgatan samt parkeringsplatsen Isbjörnen intill rondellen vid Slottsmöllevägen rustas upp. Detta för att göra det enkelt att lämna bilen en bit från centrum och därifrån gå vidare in till centrum. Från Isbjörnen är det också möjligt att resa med buss.

Bidraget beviljas endast till icke påbörjade projekt, vilket gör att alla projekt inte är färdigplanerade i dagsläget. Kommunen studerar nu förutsättningar för ytterligare utlåning av elcyklar. Därtill pågår planeringen för fler bussaktiviteter.

Mer information om projekten och byggnation om Halmstads resecentrum finns att läsa på www.halmstad.se/resecentrumlänk till annan webbplats. Om Klimatklivet finns det mer information på www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats