Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Frukost till morgonpigga
när nya tunnlar invigs

Torsdag den 19 maj klockan 07.00 är det dags. Då bjuder Halmstads kommun de 150 första som passerar genom den nordligaste av de två nya gång- och cykeltunnlarna under Wrangelsgatan på frukost.

– Vi vill visa dem som cyklar och går vår uppskattning och samtidigt fokusera på säkerheten. Under hela vecka 20 har vi en kampanj som handlar om vårt beteende i trafiken, säger Anneli Johansson, trafikmiljöingenjör på Halmstads kommun.

Förutom invigningen kommer aktiviteter att ske på halmstad.se, Facebook och Instagram. Kommunen har även tagit fram korta, animerade filmer som kan användas både i sociala medier och i undervisning.

Under våren blev också cykelbokslutet för 2015PDF klart. Där finns insatserna för Halmstads cyklister under 2015 samlade. Många av åtgärderna som gjorts under året grundas i den cykelplan som antogs 2010.

Cykelplanen visar utbyggnads- och utvecklingsbehov i hela kommunen. Cykelnätet ska upplevas tryggt, attraktivt och få fler att cykla istället för att ta bilen. Vardagscyklandet ligger i fokus, vilket innebär goda villkor för i första hand skol- och arbetsresorna. Ambitionen är att genom fysiska åtgärder och bättre underhåll sänka antalet olyckor i enlighet med nollvisionen.

11 kilometer ny cykelbana

Sedan 2010 har kommunen bland annat byggt 11 kilometer ny gång- och cykelbana, hastighetssäkrat 120 passager och underhållsasfalterat 71 kilometer cykelbanor. Kommunen har också i flera olika kampanjer de senaste åren fått många inbitna bilpendlare att börja cykla.

– Bland annat har 400 personer fått prova på att elcykla en period genom vårat elcyklist-projekt. Det har lett till över 180 000 cyklade km och med det väldigt många ersatta bilresor, vilket hjälpt till med att minska utsläppen, bullret och trängseln i Halmstad. Men sen har det gett andra bra effekter också, inte minst avseende deltagarnas hälsa, säger Stefan Lundh, projektadministratör Hållbart resande.

Och Halmstads kommun fortsätter att satsa på cyklisterna och ett utbyggt cykelnät. I förslaget till budget för 2017–2019 ligger anslaget på 10 miljoner kronor årligen.

"Trafikanterna måste ta ett större ansvar"

Intresset för cykling har ökat i samhället. Bland skälen finns vinster för ekonomi, hälsa och miljö. Men med prognoser som talar om 20 000 fler invånare i Halmstad inom trettio år är det viktigt att långt fler Halmstadbor väljer bort bilen till förmån för cykeln.

– Vi gör så mycket vi bara kan med sikte på målet att få fler att cykla och ta sig fram utan bil - och det på ett säkert sätt. Men det räcker såklart inte. När vi blir allt fler på vägarna ökar riskerna. Vi ser att ett stort problem i trafiken i dag är bristen på hänsyn. Samtidigt som många såklart sköter sig, är det tyvärr en hel del som far fram utan att ta sig tiden att måna om säkerheten. Hur mycket vi än säkrar passager och separerar de olika trafikslagen så kan vi inte bygga bort all fara. Trafikanterna måste ta ett större ansvar själva än vad de generellt gör idag, säger Anneli Johansson.