Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt godkännande för tyngre trafik på Halmstad City Airport 

Halmstad City Airport får, från den 1 november i år, även fortsättningsvis trafikeras av tyngre trafik, till exempel chartertrafik. Transportstyrelsen har gett klartecken för ett tillstånd som är tillsvidare istället för tidsbegränsat. 

Ansökan beviljas under förutsättning att banan breddas från 40 till 45 meter senast den 30 augusti 2016. Målsättningen är att breddningen och samtidigt en omasfaltering ska ske under 2015. Landningsbanan kommer att behålla sin nuvarande banprofil. Halmstad City Airport får dock bedriva tyngre trafik tillsvidare med nuvarande banprofil, trots att längdlutnings- och frisiktshetskraven inte uppfylls enligt gällande regelverk. Detta tillstånd var tidigare tidsbegränsat, men gäller nu istället tillsvidare.

- Det här är ett enormt lyft och innebär att vi kommer att kunna behålla nuvarande verksamhet och på sikt även utveckla flygplatsen, säger Magnus Edman, VD och flygplatschef.

Tack vare att Halmstad City Airport även i fortsättningen får trafikeras av tyngre trafik kan den mycket populära chartertrafiken fortsätta. Både charterutbudet och antalet passagerare ökar stadigt.

Uppgraderas från 3C till 4D

Ansökan, som Transportstyrelsen har beviljat, innebär att Halmstad City Airport från den 1 november 2014 uppgraderas från kod 3C till godkänd instrumentflygplats kod 4D. Detta säkerställer möjligheten för flygplatsen att även fortsättningsvis kunna trafikeras av tyngre flygtrafik, till exempel charterflygningar.