Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Försök med fri lördagsparkering

Från 1 november kommer det under ett halvårs tid att vara gratis att parkera på sju platser i Halmstad på lördagar. Gratisparkeringen införs på prov i ett försök att stärka centrumhandeln.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade på torsdagen att på försök införa avgiftsfri parkering på lördagar. Det kommer att vara gratis att parkera på sju utvalda parkeringsplatser och parkeringshus i blå och gul parkeringszon, mellan 1 november 2014 och 30 april 2015.

-Vår förhoppning är att människor kommer att söka sig till centrum i större utsträckning när det finns gratis alternativ för parkering, säger ordförande i teknik- och fritidsnämnden Jennie Johansson (MP).

Avgiften behålls i röd zon

Försöket har från början initierats av några av Halmstads köpmän, som oroas för att parkeringsavgifterna påverkar cityhandeln negativt. Olika alternativ har utretts, och försöket går nu ut på att behålla avgiften i den mest centrala (röda) zonen.

Det beror på att försök i andra städer har visat att en avgiftsfri parkering mitt i centrumkärnan ger motsatt effekt. Det ledde tvärtom till att boende och verksamma i city blockerade parkeringsplatserna från fredag kväll till måndag morgon. Alltså minskade istället tillgängligheten för kunder och besökare.

Dessutom ökade den så kallade söktrafiken och bristen på lediga parkeringsplatser gjorde att antalet felparkerade fordon ökade.

-Jag tror inte vi når den eftersökta effekten med det här försöket. Vi får också minskade intäkter, och därför yrkade vi avslag och reserverar oss mot beslutet, säger Imre Gulyas (S), vice ordförande i nämnden.

Tanken är att gratis parkering på utvalda platser i gul och blå zon, med nära gångavstånd till centrum, ska främja både tillgänglighet och handel i centrum. Sammanlagt skapas 1300 gratisplatser. Försöket beräknas kosta 350 000 kronor.

Här blir det gratis att parkera på lördagar kl. 09-16:

(se kartan ovan)

1. P-plats Norra station
2. P-hus Radioplan
3. P-plats Bärnstenen
4. P-plats Södra vägen II
5. P-plats Bagaren
6. P-plats Tullhuset
7. P-hus Gamletull

Observera att fri parkering kommer att gälla på ovanstående p-hus och parkeringar, inte längs gatorna.

Se alla parkeringar i Halmstad på en karta.