Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förbättrad framkomlighet på Wrangelsgatan

Bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för både bilister, fotgängare och cyklister är målet när nu andra delen av Wrangelsgatan byggs om.

Halmstads kommun har under vintern påbörjat nästa etapp av ombyggnaden av Wrangelsgatan.

Denna etapp går från rondellen Växjövägen-Wrangelsgatan och ner till korsningen Wrangelsgatan-Kristinehedsvägen.

Syftet med arbetet är att utöka till fyra körfält på denna sträcka samt att förbättra framkomlighet i rondellen.

I projektet ingår det även att byta ut och förbättra skyltningen på sträckan samt bredda gång- och cykelpassagen som går från Halmstad arena, under Wrangelsgatan, och vidare mot Enslövsvägen.

Den signalreglerade gång- och cykelpassagen i Snöstorpsvägens förlängning (mot Banvallsleden) kommer att tas bort. Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas till de nybyggda, planskilda passagerna under Wrangelsgatan.

Arbetena är påbörjade och beräknas vara klara under maj månad.