Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det drar ihop sig till byggstart av Halmstads resecentrums etapp 2

Just nu intensifieras planeringsarbetet med Halmstads resecentrum etapp 2. I mitten av augusti sätts spaden i marken.

Det är många detaljer som ska planeras inför byggstart för att arbetet ska kunna
flyta på under hela perioden.

– Det handlar bland annat om hur vi kan låta trafiken komma förbi bygget på smidigaste sätt, exakt hur gångbrons konstruktion ska se ut, hur el och belysning ska lösas i detalj och hur sänkningen och breddningen av Laholmsvägen ska göras. Det är många delmoment som är beroende av varandra, så planeringen är förstås väldigt viktig, säger Christer Johansson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen.

Satsning på kollektivtrafiken

Halmstads resecentrum är en av Halmstads kommuns satsningar för att öka kollektivtrafiken. Med ett samlat resecentrum skapas bättre förutsättningar för att fler ska kunna åka kollektivt på ett enkelt och smidigt sätt genom att både stadsbussar, regionbussar och tåg samlas på samma plats. Arbetet med etapp 2 beräknas ta ungefär ett år.

Fakta Halmstads resecentrum etapp 2

Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.

Vad det innebär: Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussar. Dessutom byggs en gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.

Byggstart: 15 augusti 2016

Slutfört: Sommar/höst 2017

Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Enslövsvägen stängs för all trafik mot Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan är avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, vilket innebär stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt.

www.halmstad.se/resecentrumlänk till annan webbplats finns mer information så som översiktskartor, frågor och svar samt tips på hur man kan fortsätta att resa smidigt under byggperioden.