Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bygget av Halmstads resecentrums etapp 2 växlar upp

Nu på måndag, den 26 september, utökas arbetsområdet ut på Laholmsvägen där en ny stor dagvattenledning skall förläggas. Det innebär tyvärr ytterligare begränsningar i trafiken.

Arbetet med Halmstads resecentrums etapp 2 har gått bra sedan byggstarten i mitten av augusti. Så bra att projektet just nu till och med ligger före tidsplanen.

– Även om trafiken har flutit på relativt smidigt under den första byggperioden rekommenderar vi nu verkligen bilister att undvika Laholmsvägen framöver och istället använda andra vägar eller färdsätt, säger Christer Johansson, projektledare på Halmstads kommun.

– Ett alternativ är Wrangelsgatan. Där är vi nu helt klara med breddningen och har ökat vägens kapacitet – en åtgärd som vi har gjort bland annat med tanke på att kunna avlasta Laholmsvägen under bygget av Halmstads resecentrums etapp 2.

Nya åtgärder från den 26 september:

 • Endast ett körfält i varje riktning förbi byggarbetsplatsen. Blixtlåsprincipen gäller. Vid köbildning: Släpp fram en bil/buss innan du själv kör.
 • Det går inte att svänga vänster in på Järnvägsgatan från Laholmsvägen.
 • Tillgängligheten till Bolmensgatan kommer att vara starkt begränsad. Kommer du från stan (västerifrån) går det att svänga in på Bolmensgatan, men inte om du kommer österifrån. Kommer du från Bolmensgatan går det endast att svänga höger (österut) ut på Laholmsvägen – inte in mot stan (västerut). För att komma till Bolmensgatan (österifrån) får man köra via Engelbrektsgatan/Sturegatan.

Fortsatta åtgärder sedan tidigare:

 • Från Wrangelsgatan fram till byggarbetsplatsen är ett körfält längs Laholmsvägen bussfil. Blixtlåsprincipen gäller för övrig trafik där filerna går ihop.
 • Järnvägskorsningen vid Fredsgatan är bussgata – den är avstängd för bilar och lastbilar.
 • Anslutningen mellan Enslövsvägen och Laholmsvägen är avstängd.
 • En gång- och cykelbana förbi byggarbetsplatsen kommer att vara stängd. Vilken sida som är öppen varierar.

Samtliga åtgärder beräknas gälla från den 26 september och genom hela projektet, det vill säga nästan ett år framåt. När etapp 2 är klar, är all kollektiv trafik samlad på samma plats; både stadsbussar, regionbussar och tågtrafik. Allt för att göra det enklare att resa kollektivt.

Halmstads resecentrum etapp 2 innebär:

 • Breddning och sänkning av Laholmsvägen
 • Hållplatser för stadsbussarna
 • Gångbro över Laholmsvägen
 • Gångstråk mellan Laholmsvägen och regionbussterminalen

Alternativa vägarlänk till annan webbplats

Avstängda vägarlänk till annan webbplats

Information om projektetlänk till annan webbplats