Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bullerskydd skapar säkerhet för oskyddade trafikanter

Nu sätts det upp bullerskydd längs den södra cykelbanan under järvägsviadukten vid Laholmsvägen. Konstruktionen är en del i att öka tryggheten o trivseln för fotgängare och cyklister som passerar under bron. När glasrutorna sätts på plats i vecka 6 kommer en vägbana på Laholmsvägen att behöva stängas av tillfälligt.

Arbetet med att skapa ett resecentrum i Halmstad fortgår, och som en del i projektet så ökas nu säkerheten för gående och cyklister som rör sig längs Laholmsvägen, vid järnvägsviadukten, genom att ett bullerskydd sätts upp utmed vägen.

Bullerskyddet sätts upp under bron, där antalet oskyddade trafikanter väntas öka när resecentrum etapp 2 byggts ut 2016. Då kommer stadsbussarna att ha hållplatser vid Laholmsvägen.

Avstängning nödvändig

När glasskivorna i bullerskyddet ska monteras så kommer både bil- och cykeltrafiken att påverkas under någon veckas tid. Preliminärt görs detta i mitten av februari. Mer information kommer när datum bestämts.

Läs mer om utbyggnaden av resecentrum.

Etapp 2: innebär att stadsbussarnas hållplatser får nya lägen utmed Laholmsvägen. Det ger bättre bytesmöjligheter för de som också nyttjar regionbussarna eller tågtrafiken. Det byggs också en gångbro över Laholmsvägen.