Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Begränsad framkomlighet förbi Resecentrum

Under en begränsad tid kommer ett körfält i varje riktning vara avstängt förbi byggarbetsplatsen på Laholmsvägen.

Färdigställandet av Halmstads resecentrum etapp 2 är i full gång. Från och med måndagen den 21 augusti är ett körfält i vardera riktning avstängt förbi byggarbetsplatsen. I västergående riktning (in mot stan) gäller avstängningen cirka två veckor, medan den östergående trafiken (ut från stan) får samsas om ett körfält i cirka två månader.

Det som ska göras nu är bland annat att gång- och cykelbanan och busshållplatserna på den södra sidan av Laholmsvägen görs i ordning, bullerskydd inne i viadukten sätts upp så det blir behagligare för cyklister och gångtrafikanter, gångbrons glasväggar monteras och det nya grönområdet färdigställs. Dessutom ska konstverket ”Välkommen hem” av Anna Smillidotter installeras.

Den nya gång- och cykelbron över Laholmsvägen kan preliminärt börja användas den 1 november.

Den norra sidans gång- och cykelbana är klar och öppen under hela resterande byggperioden, så det går alltid att ta sig förbi byggarbetsplatsen. 

Läs mer om Halmstads resecentrumlänk till annan webbplats