Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vägarbete på Andersberg påverkar trafiken

Arbetet med Södra infarten fortsätter. Måndagen den 17 februari stängs anslutningarna från Laholmsvägen till Andersbergsringen och Ryttarevägen av. Vissa sträckor av gång- och cykelvägarna utmed Laholmsvägen kommer att ledas om med hjälp av skyltar.

En ny rondell och trafikplats har redan byggts och ytterligare en trafikplats är på gång. Nu är det dags för ännu ett steg i infrastrukturprojektet Södra infarten. Halmstads kommun ska bland annat bygga en 32 meter lång gång- och cykelväg under Laholmsvägen i korsningen Andersbergringen/Laholmsvägen/Ryttarevägen. Anslutningarna från Laholmsvägen till Andersbergsringen och Ryttarevägen kommer att ändras. Dessutom ska det läggas nya dagvattenledningar längs med den befintliga gång- och cykelbanan på Laholmsvägen.

– Vi bygger om för att öka möjligheten att cykla och för att få bättre trafiksäkerhet och flöde i trafiken, säger Peter Gustafsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Så påverkar vägarbetet trafiken

Med start måndagen den 17 februari stängs anslutningarna från Laholmsvägen till Anderbergsringen och Ryttarevägen av. Fordonstrafik till Andersberg hänvisas till Grönevångsvägen och de som brukar köra via Ryttarevägen ska använda Nya Gjutaregatan istället. Trafikljusen kommer att försvinna vid korsningen Ryttarevägen/Laholmsvägen under arbetets gång. Vissa sträckor av gång- och cykelvägarna längs med Laholmsvägen kommer att ledas om till provisoriska cykelstigar och vägar med hjälp av skyltar.

– Det är gång- och cykelbanorna på både norra och södra sidan som påverkas. Vi ber om överseende med vägarbetet och hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse, säger Peter Gustafsson.

Busstrafiken är redan omlagd. Mer information om denna hittar du på Hallandstrafikens webblänk till annan webbplats.

Träd som tas bort kommer att återplanteras

I samband med vägarbetet kommer ett 90-tal av träden längs Laholmsvägen att behöva tas ned. Dessa träd kommer att återplanteras, men istället för de popplar som nu tas bort kommer det att planteras cirka 150 lindar.

Omledning av trafik med start i april

Från och med måndagen den 6 april kommer Halmstads kommun att påbörja omledning av trafiken vid korsningen Laholmsvägen/Ryttarevägen/Andersbergsringen. All trafik, förutom gång- och cykeltrafikanter, kommer att ledas om via en tillfällig förbifart. Förbifarten kommer att vara fyrfilig, men smal.

– Den kommer i princip att fungera som omledningen vi hade när den nya cirkulationsplatsen i anslutning till E6:an byggdes, säger Peter Gustafsson.

Så blir det sedan

Trafikarbetet planeras vara klart årsskiftet 2020/2021. Då kommer anslutningen till Andersbergsringen att öppnas igen, men med en ny utformning. Möjligheten att svänga vänster in på Andersbergsringen om du kommer körandes på Laholmsvägen från stan tas bort för bättre trafiksäkerhet. Anslutningen till Ryttarevägen kommer inte att öppnas igen.

Läs mer om infrastrukturprojektet Södra infarten.länk till annan webbplats