Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Österskans förvandlas till en spännande plats för alla Halmstadbor

Efter många år som bussterminal ska Österskans få nytt liv. I väntan på en permanent omvandling kommer platsen under minst två år att bli ett tillfälligt offentligt rum för alla Halmstadbor. Platsens namn blir Folkets rum Österskans.

Österskans funktion som bussterminal upphörde i december 2017, då busslinjerna flyttades till Resecentrum. I stället ska här bli en plats för många olika typer av aktiviteter med bland annat kulturinriktning, till exempel konserter, teaterföreställningar och konstnärliga projekt. Här ska även finnas servering av mat och dryck, sittplatser och ytor för fysisk aktivitet och lek. Kort sagt ska här finnas något för alla Halmstadbor.

Arbetet med att bygga om Österskans tillfälligt kommer att pågå fram till sommaren och invigas 2 juni. Först ska ett område framför kioskbyggnaden saneras, där det tidigare låg en bensinstation. Saneringsarbetet beräknas vara
klart någon gång i mars och därefter ska området i övrigt ställas i ordning.

Teknik- och fritidsförvaltningen har uppdraget att utforma och bygga den fysiska platsen, medan kulturförvaltningen har uppdraget att fylla platsen med innehåll och aktiviteter.

- Vi har strävat efter att skapa ett rum i staden där värdeorden för estetiken och platsens utformning är lekfullt, överraskande, färgstarkt, föränderligt och mångfunktionellt. Återbruk står i fokus och utrustning tas fram i samarbete med Haldahuset*, säger Maria Johansson, projektledare för teknik- och fritidsförvaltningen.

Målsättningen är att göra Österskans till en attraktiv och annorlunda plats för möten, kultur, kreativitet och upplevelser. Till grund ligger en invånardialog, som genomfördes under sommaren 2016, med extra fokus på unga om utvecklingen av Österskans som ett offentligt rum i centrum.

Dialogen visar på att man önskar en plats som är en naturlig och attraktiv mötesplats, och som kan fungera som en samlingspunkt. Man önskar att platsen vänder sig mot Nissan och närmar sig vattnet, samt tar tillvara och vidareutvecklar den grönska som omgärdar Österskans. Man önskar vidare att det är en plats där man kan sitta ner och vila, men även en plats där man kan vara aktiv.

- Vi vill skapa förutsättningar för en plats som ska vara spännande, välkomnande och föränderlig. Den ligger ju mitt i Halmstad och om Halmstadsborna sluter den till sitt hjärta kan det bli något väldigt speciellt och unikt, säger Lena Engström som är projektledare för kulturförvaltningen.

Efter den tillfälliga aktiveringen ska en permanent offentlig plats skapas på Österskans. Här ska även byggas ett hotell och en saluhall. En markanvisningstävling pågår där tre team tävlar om vem som ska få
bygga hotell och saluhall på platsen. Utvärdering av förslagen pågår.

*Haldahuset är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet, som återvinner
kasserade möbler och byggmaterial.