Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ombyggnad av Halmstad C prioriteras av regeringen

På måndagen fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-29. Ombyggnad av bangården vid Halmstad C finns med i planen, som innehåller de åtgärder i den statliga infrastrukturen som prioriteras framåt.

– Det är ett mycket positivt besked för Halmstad, Halland och hela Västsverige. Det här ger oss gemensamt förutsättningar att utveckla trafiken på både Västkustbanan och anslutande banor, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Utbyggnaden av Halmstad C innebär att personbangården ska byggas om och få längre, bredare och säkrare plattformar till ett utökat antal spår. Plattformarna kommer att nås på ett tryggt sätt genom en gångpassage som även ska ansluta till en ny servicebyggnad. Detta kommer att skapa kapacitet för utökad trafik, fler passagerare samt bättre tillgänglighet och personsäkerhet.

– Det här kommer att bli ett lyft för både invånare och näringsliv i regionen. En utökad kollektivtrafik möjliggör och förenklar pendling så att fler familjer kan bo på en ort och arbeta på en annan. Det ger företagen bättre möjlighet att rekrytera kompetens från ett större upptagningsområde, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Halmstad är en stad med stark tillväxt och nybyggnation av bostäder. De kommande tre åren planeras cirka 5 000 nya bostäder, varav 2 000 kommer att ligga närmare än en kilometer från Halmstad C. Åren 2021–2025 planeras ytterligare drygt 4 000 bostäder, bland annat en helt ny stadsdel – Tullkammarkajen med 800 bostäder och hållbarhetsprofil – bara ett par hundra meter från järnvägsstationen.

– Det här ger helt nya möjligheter för Halmstads centrum att växa och fortsätta utvecklas, säger Jonas Bergman.

Utbyggnad kostar 330 miljoner

Sedan tidigare har Trafikverket, Region Halland samt Halmstads kommun arbetat fram en avsiktsförklaring i vilken alla tre parter bidrar till finansieringen av utbyggnaden – som beräknats kosta 330 miljoner kronor (i 2015 års prisnivå). Staten kommer att stå för cirka 200 miljoner av dessa, Region Halland för 33 miljoner och Halmstads kommun för 99 miljoner.

I och med den redan tecknade avsiktsförklaringen finns möjligheter för utbyggnaden att komma i gång tidigare än 2024, som är det utsatta året i nationell plan. När beslutet om statlig finansiering nu kommit så blir nästa steg att göra en tidsplan för etapp 3 av resecentrum.