Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt om p-avgifter och 30-dygnsbiljett

I februari beslutade kommunfullmäktige att höja taxorna för parkering i Halmstad. De höjda avgifterna kommer att gälla från och med den 1 april 2020. Beslutet innebär även att 30-dygnsbiljetten i biljettautomaterna försvinner. Månadsabonnemang köper du istället via ett digitalt parkeringstillståndlänk till annan webbplats.

  • Timtaxan för parkering höjs enligt följande: Zon 1 (röd) höjs från 12 kronor/timme till 16 kronor, zon 2 (blå) höjs från 6 kronor/timme till 8 kronor, zon 3 (gul) höjs från 3 kronor/timme till 4 kronor.
  • Priset på boendeparkering höjs från nuvarande 150 kronor/månad till 250 kronor/månad.
  • På parkeringsplatser på kvartersmark med abonnemangsparkering i den blå zonen höjs månadstaxan från 300 kronor till 500 kronor.
  • På parkeringsplatser på kvartersmark med abonnemangsparkering i den gula zonen höjs månadstaxan från 250 kronor till 350 kronor.
  • Tiden för parkeringsavgifter utökas i röd zon på vardagskvällar mellan klockan 18 och 20 samt på lördagar mellan klockan 12 och 16.
  • Parkeringsavgifterna i parkeringshusen höjs, förutom i Svartmunken och Torggaraget som behåller sina nuvarande taxor.
  • MC-platserna i parkeringshuset Gamletull blir avgiftsbelagda.
  • Det införs en maxtid på fyra timmar på laddplatser för elbilar.
  • Nivån på felparkeringsavgifter/kontrollavgifter (det som i dagligt tal kallas p-bot) kommer också att höjas.

Taxor och avgifter för parkering från och med 1 april 2020.

Digitalt parkeringstillstånd istället för 30-dygnsbiljett

Hur köper jag månadsabonnemang efter 1 april 2020?

Du som tidigare har köpt 30-dygnsbiljett kan istället köpa ett digitalt parkeringstillståndlänk till annan webbplats för någon av våra större parkeringsplatser och parkeringshus på kvartersmark. Du kan ha löpande abonnemang eller bara köpa abonnemang för en månad. Köpet görs via en e-tjänst på kommunens webb. Abonnemanget gäller bara på den parkeringsanläggning som du har valt i e-tjänsten. Du kan alltså inte parkera på olika platser inom samma parkeringszon. På detta vis frigörs fler platser på gatan för kunder och besökare som har behov av att parkera kortare tider nära sitt mål.

Avgiften för abonnemangsparkering dras med automatik per månad. Har du redan ett befintligt digitalt parkeringstillstånd dras den nya avgiften automatiskt.

Frågor och svar om höjda p-avgifter och parkeringsabonnemang

Mer om parkering

Mars 2020 upphörde möjligheten att köpa boendebiljett i parkeringsautomaterna i Halmstads kommun.länk till annan webbplats

Halmstads kommuns satsning på biljettlösa parkeringsautomater samt borttagning av gamla myntautomater.länk till annan webbplats