Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu monteras nya Gamletullsbron

Nu kommer grunden till nya Gamletullsbron på plats. Torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september är det dags för montering av de nya brodelarna i stål. I samband med arbetet blir det tillfälliga vägavstängningar.

Arbetet med att byta ut Gamletullsbron påbörjades i höstas, då den gamla bron monterades ned. Nu är det dags för montering av de nya brodelarna. Torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september planeras brosektionerna i stål fästas över Nissan. Bron är uppdelad i tre sektioner för att underlätta transporterna genom stan. En del lyfts på från Hamngatan, de två andra från Filtparken vid Halmstad stadsbibliotek.

– Vi fick tidigarelägga monteringen en vecka eftersom vi behövde byta lyftkran till en tyngre och starkare. De nya brodelarna levereras med stålbleck monterat och klart längs sidorna, vilket innebär att de väger mer än de brodelar vi monterade ned i augusti, säger Ulf Frändeland, biträdande projektledare på uppdrag av teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Preliminärt tidsschema

Etablering av kran vid Hamngatan, onsdag kväll 11/9 alternativt torsdag morgon 12/9

Lyft från Hamngatan, torsdag 12/9

Ometablering av
kran till Filtparken, torsdag kväll 12/9 alternativt fredag morgon 13/9

Lyft från
Filtparken, fredag 13/9

Aktuella vägavstängningar och övrig påverkan i samband med bytet av Gameltullsbron

I samband med monteringen av den nya bron kommer det att bli flera vägavstängningar i närheten av Gamletullsbron. Aktuella vägavstängningar aviseras här.

– Vi hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse, säger Ulf Frändeland.

En stor del av Hamngatan, från cirkulationsplatsen vid Orups gränd fram till Bastionsgatan, är stängd för parkering och genomfart torsdagen den 12 september. Gående och cyklister kan passera. Vid behov kommer den aktuella delen av Hamngatan även vara stängd fredagen den 13 september.

Filtparken vid stadsbiblioteket är avstängd torsdagen den 12 september och fredagen den 13 september. Detsamma gäller parkeringen vid stadsbiblioteket och på Erik Olssons gata. Vägen under stadsbiblioteket kommer också att vara avstängd samma datum. Vänligen välj alternativ väg mellan stadsbiblioteket och tidigare Kulturskolan istället.

I samband med att lyftkranen etableras i Filtparken vid stadsbiblioteket kommer ett antal buskar att behöva sågas ned.

Detta har hänt

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av den populära gång- och cykelbron över Nissan skadades allvarligt, men efter tillfälliga reparationer kunde bron öppnas för gående redan i februari samma år. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en likvärdig.länk till annan webbplats

Går allt enligt planerna kommer den nya gång- och cykelbron bron att stå klar i slutet av november. Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar. Gångdelen i trä får halkskydd som fräses in i plankorna. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.