Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu byts Gamletullsbron ut

Mellan den 5 augusti och den 15 november sker bytet av Gamletullsbron. Under denna tid är bron avstängd för trafik. Det kommer även att bli tillfälliga vägavstängningar i samband med arbetet.

Arbetet med att byta ut Gamletullsbron har påbörjats. Går allt enligt planerna kommer den nya gång- och cykelbron bron att stå klar i slutet av november. Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar. Gångdelen i trä får halkskydd som fräses in i plankorna. Dessutom kommer belysningskablarna att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.

Nedmontering av gammal bro och montering av ny

Själva nedmonteringen av den befintliga Gamletullsbron planeras starta måndagen den 12 augusti. Bron kommer att monteras ned i sex delar för att underlätta transporterna genom stan. Den nya bron kommer i tre sektioner av samma orsak.

Preliminärt tidsschema

Etablering av kran måndag 12/8

Lyft från Hamngatan tisdag 13/8 och onsdag 14/8

Ometablering av kran onsdag 14/8

Lyft från biblioteket torsdag 15/8 och fredag 16/8

Aktuella vägavstängningar i samband med bytet av Gamletullsbron

I samband med demontering av den gamla bron och bygget av den nya kommer det att bli flera vägavstängningar i närheten av Gamletullsbron. Aktuella vägavstängningar aviseras på halmstad.se.länk till annan webbplats

– Vi hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse, säger Ulf Frändeland, biträdande projektledare på uppdrag av teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Detta har hänt

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av den populära gång- och cykelbron över Nissan skadades allvarligt, men efter tillfälliga reparationer kunde bron öppnas för gående redan i februari samma år. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en likvärdig.länk till annan webbplats