Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Linehedsvägen byggs om för ökad trafiksäkerhet

Måndagen den 17 augusti påbörjar Halmstads kommun en ombyggnation av Linehedsvägen. Arbetet beräknas bli klart i slutet av september.

Halmstads kommun ska bygga om delar av Linehedsvägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Det kommer att bli en ny vändplats längst ned på vägen och den befintliga gångbanan på norra sidan av vägen byggs om till en gång- och cykelväg. Det kommer även att byggas en upphöjd gång- och cykelpassage över Linehedsvägen i anslutning till Slättvägen.

I samband med ombyggnationen tas parkeringarna längs den nya gång- och cykelbanan på norra sidan bort eftersom vägens bredd minskas.

Arbetet startar måndagen den 17 augusti och beräknas bli klart senast 25 september. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på Linehedsvägen.

– Vi vill be alla att visa hänsyn till varandra i trafiken under byggtiden, säger Henrik Larsson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.