Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag på nya parkeringsavgifter i Halmstads kommun

Bättre tillgänglighet och rotation på parkeringsplatserna. Det är två av flera anledningar till att teknik- och fritidsnämnden nu föreslår kommunfullmäktige att höja parkeringsavgifterna i Halmstads kommun.

Från och med april 2020 kan parkeringsavgifterna och taxorna för parkering i Halmstads kommun höjas. De nuvarande parkeringstaxorna är indelade i tre zonerlänk till annan webbplats (röd, blå och gul) och antogs av kommunfullmäktige 2010. Timtaxan är 12 kr/tim i röd zon, 6 kr/tim i blå zon och 3 kr/tim i gul zon. Teknik- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att höja timtaxan till 16 kr/tim i röd zon, 8 kr/tim i blå zon och 4 kr/tim i gul zon.

– Vi vill skapa bättre tillgänglighet och rotation på parkeringsplatserna. Idag är genomsnittstiden för parkering för hög i centrumkärnan. Med högre avgift nära centrum ökar vi omsättningen på parkeringsplatserna och gör centrum tillgängligt för fler besökare. Tanken är att boende och anställda parkerar lite längre bort från centrumkärnan så att besökare och kunder som vill göra snabbare ärenden har möjlighet att parkera mer centralt, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsnämnden vill se fler bilar i parkeringshusen Svartmunken och Torggaraget. Därför föreslår de att parkeringstaxan där förblir oförändrad.

– Vi har väldigt fina parkeringshus som inte används i den utsträckning som vi önskar. Vi hoppas att fler Halmstadbor och besökare väljer att parkera där i framtiden, säger Håkan Björklund.

Teknik- och fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om:

 
  • en höjning av månadstaxan från 300 till 500 kronor på vissa parkeringar på kvartersmark i den blå zonen
  • en höjning av månadstaxan från 250 till 350 kronor på vissa parkeringar på kvartersmark i den gula zonen
  • en höjning av avgifterna för felparkeringar
  • att avgiften för boendeparkering höjs från 150 kronor till 250 kronor
  • att övriga parkeringsavgifter i parkeringshus och markparkering på kvartersmark höjs
  • att utöka tiden för parkeringsavgifter i röd zon på vardagskvällar mellan klockan 18 och 20 samt på lördagar mellan klockan 12 och 16
  • att införa en maxtid på 4 timmar på laddplatser för elbilar
  • att teknik- och fritidsförvaltningen återkommer till nämnden ett år efter de nya taxornas införande och beskriver hur detta har påverkat styrningen av parkeringen
 

– Jag är nöjd med beslutet. Det är aldrig roligt att höja avgifter, men det här är en höjning som vi kan stå bakom eftersom den förbättrar tillgängligheten på parkeringsplatser, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Mer om beslutet

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor och avgifter på allmän platsmark (gator och torg) och teknik- och fritidsnämnden som beslutar om motsvarande på kvartersmark.

Teknik- och fritidsnämndens politiker beslutade därför att föreslå kommunfullmäktige att anta nya förslag för taxor för parkering på allmän platsmark. Nämnden beslutade också att höja taxorna för parkering på kvartersmark i kommunen, under förutsättning att kommunfullmäktige klubbar igenom de nya avgifterna på allmän platsmark.