Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Den gamla Slottsmöllebron

Slottsmöllebron enkelriktas från och med 16 maj 2018.

Begränsad framkomlighet och omledning av trafik runt Slottsmöllan

Biltrafikanter som rör sig i området runt Slottsmöllan i Halmstad kommer att märka av en del gatuarbeten och förändringar de kommande veckorna.

Först ut är korsningen mellan Sofiebergsvägen och Sperlingsholmsvägen där körvägen kommer att breddas och ny busshållplats byggs.

Under etapper av arbetet stängs delar av både Sofiebergsvägen och delar av Sperlingsholmsvägen av för biltrafik. Däremot kommer gång- och cykeltrafikanter att kunna passera.

- Vi är glada att vi hittade en lösning för gång- och cykeltrafiken. Det känns bra att exempelvis skolbarnen kommer kunna ta sin vanliga väg till och från skolan, säger Jonas Wilsby som är projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen.

Slottsmöllebron enkelriktas

Från och med onsdagen den 16 maj enkelriktas den gamla Slottsmöllebron. Då blir biltrafik tillåten endast i (sydostlig) riktning från Slottsmöllan till Frennarp. Enkelriktningen kommer att gälla tills vidare men utvärderas efterhand.

Anledningen till att detta görs är att den gamla bron inte är dimensionerad för den trafik som går där idag och med den exploatering som nu sker i området riskerar att trafiken ökar ytterligare.

Med en enkelriktning kan trafikmängden förväntas minska och det blir bättre utrymme för fotgängare och cyklister vilket ökar deras framkomlighet och trygghet.