Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetet med provisorisk gångbro över Nissan har startat

Inom kort blir det möjligt att ta sig över den eldhärjade Gamletullsbron vid Nissan. En provisorisk lösning har tagits fram och arbetet är redan igång. I mitten av februari räknar man med att kunna släppa på gående igen.

Arbetare står på den eldhärjade gamletullsbron

Trots att branden på nyårsnatten gav bron omfattande skador så är bärigheten i konstruktionen tillräcklig för att klara en tillfällig träbeläggning för gående. Möjligen kommer också cyklar kunna ledas över. Ett välkommet besked för många.

- Vi har arbetat intensivt för att utreda möjligheterna med en tillfällig lösning i
väntan på reparation eller i värsta fall att helt ersätta bron, säger Anders Thorén, chef på Teknik- och fritidsförvaltningen.

Det är alltså ännu inte helt klart om bron behöver ersättas helt eller om den kan repareras. Men skadorna är så omfattande att det åtminstone kommer dröja till minst senhösten innan bron kan vara helt återställd.

- Med tanke på att det kommer att ta tid och att bron används så mycket som den gör, så har det varit angeläget för oss att undersöka om det är möjligt att få till en tillfällig lösning till en rimlig kostnad. Till vår stora glädje är det så och arbetet påbörjades direkt, enligt Anders Thorén.