Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Handlingsprogram för hållbara transporter

Transportsystemet år 2030 ska kännetecknas av att rätt transportslag används till rätt resa. Det är en av slutsatserna i "Handlingsprogram för hållbara transporter" som antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.

Programmet beskriver hur kommunen vill att transportsystemet ska se ut år 2030 och vad som ska göras för att nå dit. Ambitionen för Halmstads transportsystem 2030 är ett hållbart transportsystem med goda förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla transporter.

Prioritering av bland annat cykel och kollektivtrafik

I första hand ska åtgärder prioriteras som gynnar persontransporter med gång, cykel och kollektivtrafik samt godstransporter med järnväg och sjöfart. Åtgärderna ska framför allt inriktas på att påverka behovet av resor och transporter, val av transportsätt och ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Handlingsprogrammet består av tre delar:

Underlag till kommunens mål och budget

"Handlingsprogram för hållbara transporter" är ett inriktningsdokument och underlag för fastställande av mål och prioriteringar inklusive planeringsdirektiv och budget. Definitivt beslut om genomförande fattas i kommunens planeringsdirektiv och budget.