Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bidrag för enskilda vägar

Här kan du ansöka om kommunalt bidrag för din gemensamhetsanläggning.

Det finns två typer av bidrag, administrationsbidrag för vägföreningar och generellt bidrag för vägsamfälligheter.

Bidraget ska betalas ut av teknik- och fritidsförvaltningen enligt de ramar som kommunfullmäktige fastställt.

Administrationsbidrag

Utgår med 1 461 kr som fast belopp + 0,72 kr per löpmeter gata i vägföreningen, med ett maxbelopp på 9 129 kr.

Vägföreningar som erhåller statligt bidrag som överstiger det kommunala bidraget ombeds att betala in mellanskillnaden till Halmstads kommun, teknik- och fritidsförvaltningen plusgiro 63 26 32 – 6. Efter mottagen ansökan kommer information om belopp skickas till respektive vägförening som ska betala in.

Generellt bidrag

Betalas ut med ett maxbelopp på skillnaden mellan 90 % av det statliga bidragsunderlaget och utgående statsbidrag.

Teknik- och fritidsförvaltningen kommer att betala ut bidrag i år för föregående verksamhetsår. Sista ansökningsdag är 1 november. Ansökningar inkomna efter 1 november behandlas inte.