Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Cykelbanor och superstråk

Alla ni som cyklar är superhjältar i Halmstads kommun. Under de senaste åren har både cykelbanorna och servicen för cyklisterna i kommunen byggts ut. När vi förbättrar för dig som cyklist så är superstråken en viktig del.

Superstråken är cyklisternas gräddfiler. De går från tätortens bostadsområden till centrum och andra välbesökta områden i Halmstad. Fokus ligger på framkomlighet, trafiksäkerhet, och trygghet. På stråken finns bra belysning och beläggning, och underhållet prioriteras, både sommar- och vintertid. Vid ett snöfall är det just superstråken som plogas först.

Cyklar får egen bana

På många håll är superstråken uppdelade, så att fotgängarna går på en del av ytan, medan den andra delen är avsedd enbart för cyklister. När stråken passerar korsningar med biltrafik är passagerna upphöjda, allt för att öka säkerheten för cyklisterna. Längs flera av de större huvudgatorna kan man cykla på båda sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa.

De nio superstråken förbinder centrum och:

· Söder
· Tylösand
· Flygstaden
· Kärleken
· Frennarp
· Vallås
· Snöstorp
· Fyllinge
· Östra stranden

Från järnväg till cykel

Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor. Under 80-talet byggdes två större cykelstråk ut. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Simlångsdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Harplinge (ca 12 km).

Även cykelservicen ska bli bättre i Halmstad. Redan nu finns möjlighet att pumpa sin cykel på flera ställen i kommunen. Med våra nya cityvärdar ska också ordningen vid cykelparkeringarna bli bättre.

Läs gärna mer i vår  "Cykelplan 2017"PDF.