Utställning – ansök

Här kan du ansöka om att genomföra en utställning med konstnärlig- eller faktainriktning.

Stadsbiblioteket tar bara emot utställningar med faktainriktning, men på Söndrums och Vallås bibliotek finns möjligheter för konstutställningar.

Ansök om att ställa ut
Ansök om att ställa ut