Fjärrlån – beställning

Finns inte boken du söker på något av biblioteken i Halmstad? Då kan du få hjälp att fjärrlåna boken.

Du kan göra ett fjärrlån om boken du söker saknas på något av biblioteken i kommunen. Det är Stadsbiblioteket ansvarar för fjärrlån och det är alltid biblioteket som vi fjärrlånar ifrån som bestämmer lånetid, hemlån och eventuella omlån.

Du behöver logga in på bilbiotekens webbplats för att kunna beställa fjärrlån via tjänsten.

Beställ fjärrlån