• Halmstads webbplatser

Läger – gör en utvärdering

Här kan du skicka in en utvärdering efter att du har genomfört ett läger i kommunen. Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss att förbättras!
Start- och slutdatum
I vilken boendeform övernattade lägerdeltagarna?
I vilken boendeform övernattade lägerdeltagarna?Kommunala skolor och idrottshallar

Exempel familj, släkt och vänner. Ange ungefärligt antal.
Uppskattningsvis hur många nätter stannade anhöriga och publik?
Uppskattningsvis hur många nätter stannade anhöriga och publik?Hur nöjd är du med lägret?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd eller missnöjd Nöjd Mycket nöjd
Hur upplever ni bemötandet från Halmstads kommuns lägerrepresentanter?

Hur nöjda är ni med idrottsanläggningen där ni hade era aktiviteter?

Hur nöjda är ni med lokalen där ni övernattade?

Hur nöjda är ni med maten som serverades genom Halmstads kommun? (Besvaras bara om mat beställts genom kommunen)

Exempel: Besökte stranden, centrum, köpcentrum, teater eller konsert

Önskemål om besök eller aktiviteter
Hur nöjd är du med lägret som helhet?
Hur nöjd är du med lägret som helhet?