• Halmstads webbplatser

Läger – anmäl tillfällig övernattning

När kommunen har godkänt att du ska låna lokaler till ett läger, ska du skicka in uppgifter inför övernattningen till räddningstjänsten. Det ska du göra senast en vecka innan lägret startar.


Namn på företag, förening eller liknande


Datum när övernattningen börjar * (obligatorisk)
Datum när övernattningen börjar
Datum när övernattningen slutar * (obligatorisk)
Datum när övernattningen slutar


Kontaktuppgifter till ansvarig för den tillfälliga övernattningen
Kontaktuppgifter till ansvarig för den tillfälliga övernattningen


Jag som övernattningsansvarig är medveten om att det är jag som bär ansvaret för övernattningen och säkerheten. Jag har tagit del av och följer säkerhetsföreskrifterna för tillfällig övernattning. * (obligatorisk)
Jag som övernattningsansvarig är medveten om att det är jag som bär ansvaret för övernattningen och säkerheten. Jag har tagit del av och följer säkerhetsföreskrifterna för tillfällig övernattning.