Stöd till studieförbund – gör ansökan

Här kan studieförbund ansöka om stöd från kommunen.

Skicka in ansökan senast 31 december i föreningsregistret, FRI.

Bifoga verksamhetsplan för nästkommande år. Kontrollera samtidigt era uppgifter i föreningsregistret.

Du gör ansökan i föreningsregistret, FRI:

Ansök om verksamhetsstöd i FRI