• Halmstads webbplatser

Stöd till studieförbund – gör ansökan

Här kan studieförbund ansöka om stöd från kommunen.

Skicka in verksamhetsplan

För att studieförbundet ska kunna få bidrag behöver ni skicka in er verksamhetsplan för nästkommande år via föreningsregistret, FRI.

Verksamhetsplanen ska innehålla en kortfattad redogörelse för planerad verksamhet i Halmstads kommun, statistiksammanställning från SCB och årsmöteshandlingar.

Ladda upp verksamhetsplan i FRI

Kontrollera samtidigt era uppgifter i föreningsregistret.

Ansökan

Skicka in ansökan för nästkommande år senast 31 december.


Kontaktperson
Kontaktperson
Intyg * (obligatorisk)
Intyg

Personuppgiftshantering