• Halmstads webbplatser

Spontan­aktivitets­bidrag – gör ansökan

Om din förening ska genomföra en spontanaktivitet kan ni skicka in en förhandsplanering och sedan ansöka om spontanaktivitetsbidrag. Det gör ni här.

Förhandsplanering av aktivitet

För att kunna ansöka om bidrag för en aktivitet, måste ni skicka in en förhandsplanering tre veckor innan aktiviteten genomförs.

Skicka in förhandsplaning
Ange i timmar

Ange totalt antal timmar som ni söker spontanaktivitetsbidrag för


Information som är bra för deltagarna att veta

Eventuell åldersgräns

Om möjligt, vilken typ av funktionsnedsättning


Ansök om bidrag

När ni har genomfört aktiviteten kan ni ansöka om bidrag här. Det måste ni göra senast 30 dagar efter sista aktivitetstillfället.

I ansökan ska ni redovisa:

  • Hur många pojkar respektive flickor, 5–20 år, som har deltagit i aktiviteten/aktiviteterna totalt, det vill säga deltagartillfällen.
  • Hur många av de deltagande flickorna, 5–20 år, som kommer från Andersberg, Linehed, Nyhem och Vallås.
  • Hur många av de deltagande pojkarna, 5–20 år, som kommer från Andersberg, Linehed, Nyhem och Vallås.
  • Hur många av deltagarna, 5–20 år, som inte är medlemmar i föreningen.
Ansök om spontanaktivitetsbidrag