• Halmstads webbplatser

Seniorförening – ansök om bidrag

Här kan du ansöka om bidrag till seniorföreningar.

Du kan ansöka om bidrag till seniorföreningar årligen. Senaste ansökningsdatum är alltid 31 mars. Ansökningar som kommer in för sent eller som inte är kompletta kommer vi inte behandla. Föreningen kan få dispens om det finns särskilda skäl.

Hemvårdsnämnden fattar beslut om bidrag vid sitt sammanträde i maj.

Ansök om föreningsbidrag