Seniorförening – ansök om bidrag

Här kan du ansöka om bidrag till seniorföreningar.

Senaste ansökningsdatum är 31 mars. Kommer ansökan in för sent eller om den inte är komplett kommer den inte att behandlas. Föreningen kan få dispens om det finns särskilda skäl.

Hemvårdsnämnden fattar beslut om bidrag vid sitt sammanträde i maj.

Ansök om bidrag