Lotteri – lämna redovisning

När din förening har anordnat ett lotteri ska ni redovisa det här.


Förening

Även riktnummer

Gatuadress

Postnummer och ort


Exempel: Tombola, halva potten, reselotteri
Tillståndsmyndighet
Halmstads kommun


INKOMSTER
Ange i kronor

UTGIFTER
Ange i kronor

RESULTAT
Skriv i kronorSkriv i kronor

Osålda lotter
Osålda lotter ska ha lämnats över obrutna till kontrollanten.


Riktigheten av förestående redovisning intygas.
Upptagen behållning utgör belopp som slutligen kommit tillståndshavaren tillgodo för det i ansökan angivna ändamålet.
Till föreningens kassa har överförts:
Skriv i kronorFöreningens kassör
Föreningens kassör
Kontaktperson
Kontaktperson
För kommunens kontrollant
Förestående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. Vinsterna har ifråga om beskaffenhet och värde överensstämt med fastställd vinstplan. Kontroll har verkställts att anordnaren i förekommande fall fullgjort sin skyldighet ifråga om lotterivinstskatt. (Eventuell anmärkning skriv längst ner.) Skriv ort, datum och namnteckning längst ner på sidan.