Lekplatser – tyck till

I Halmstads kommun finns det ca 100 lekplatser på allmän plats. Som ett led i utvecklingsarbetet utför nu Halmstads kommun en enkät för att mäta hur ni invånare upplever dessa lekplatser. Vad är bra och vad kan bli bättre? Svaren och synpunkterna kommer att analyseras och användas i den fortsatta utvecklingen av lekplatserna.

Enkäten berör enbart lekplatserna som ligger på allmän platsmark, det vill säga de som finns i våra parker och på andra allmänna platser runt om i kommunen.

Enkäten handlar inte om lekplatser på skolgårdar, förskolegårdar eller bostadsgårdar.

Du kan svara till och med 21 oktober. Tack för din medverkan!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.