Parkering – reklamera kontrollavgift

Om du felparkerar på tomtmark kan du behöva betala en kontrollavgift. Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift kan du överklaga den.

Blankett för reklamation av kontrollavgift

Blanketten mejlas till direkt@halmstad.se eller skickas till:

Halmstads kommun
Halmstad direkt
Box 153
301 05 Halmstad

Kontrollavgift är inte samma sak som parkeringsanmärkning. Parkeringsanmärkning bestrider du hos polisenlänk till annan webbplats.