Påverka äldreomsorgen – lämna förslag och rösta

Har du idéer och förslag på hur äldreomsorgen kan bli bättre? Vill du vara med och påverka det som är viktigt för dig? Under 2021 ges alla kommuninvånare möjligheten att påverka äldreomsorgen i Halmstads kommun genom att lämna in förslag på förbättringar kopplade till äldreomsorgen.

Genom att lämna ett förslag kan du som Halmstadbo vara med och påverka frågor rörande äldreomsorgen som är viktiga för dig. Du kan även rösta på andras förslag. Förslag som får mer än 100 röster under en 60-dagarsperiod kommer att tas upp i hemvårdsnämnden.

På det här viset blir det tydligt för politikerna att se vilka frågor som engagerar Halmstadborna, och kommunen kan fånga upp goda idéer och förslag som gör oss bättre.

Tänk på att:

 • Beskriv ditt förslag tydligt.
 • Förslaget måste vara kopplat till äldreomsorgen.
 • Förslaget måste vara genomförbart.
 • Förslaget får inte strida mot något gällande regelverk.

Förslag som uppfyller dessa krav publiceras på webbplatsen.

Varför arbetar kommunen med förbättringsförslag på det här sättet?

 • Öppenhet och transparens – tjänsten "e-förslag" ger möjlighet för vem som helst att bidra med förbättringsförslag. Alla får också tillgång till och kan se och rösta på andras förslag samt följa hela processens gång.
 • Kommunen genomför regelbundet invånardialoger för äldre under konceptet ”Fika med oss” för att skapa delaktighet och möjlighet att påverka. Det görs både via fysiska träffar och i olika digitala format. Det här är ett sätt att ge invånare och allmänhet möjlighet till engagemang, inflytande och delaktighet på olika sätt.
Lämna förslag, se andras förslag och rösta

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta kommunen så hjälper kundcenter dig att lämna ditt förslag via en pappersblankett.

Så funkar det

Att skicka in förslag

När du har skickat in ditt förslag granskas det först av en handläggare. När förslaget har godkänds publiceras det i e-tjänsten som du når via knappen ovan. Du får en notifikation via e-post när ditt förslag publicerats.

Dela ditt förslag

Du ansvarar själv för att sprida ditt förslag och få andra att rösta på det. Prata med vänner och bekanta och sprid gärna länken till ditt förslag, exempelvis i sociala medier.

Förslag som inte publiceras

Alla inkomna förslag granskas av handläggare innan det publiceras. Kommunen förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras. Otydliga förslag kan skickas tillbaka för förtydligande.

Anledningar till att ditt förslag inte publiceras kan vara att:

 • det strider mot gällande lagstiftning
 • det ligger utanför hemvårdsnämndens ansvarsområde
 • det rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer
 • det på något sätt är kränkande, olämpligt, oseriöst eller stötande
 • det innehåller marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet
 • det enbart innehåller en fråga eller en synpunkt
 • någon annan redan har lämnat samma eller liknande förslag

Röstning

 • Rösta genom att "gilla" ett eller flera förslag.
 • Förslag som får mer än 100 röster under en 60-dagarsperiod tas upp i hemvårdsnämnden.
 • Förslag som inte uppnår 100 röster avslutas utan vidare åtgärd.
 • Alla inkomna förslag fortsätter att vara publicerade men inaktiveras för röstning efter 60 dagar.