• Halmstads webbplatser

Avlösare – registrera och signera tid

Här kan du som är avlösare via avdelningen för stöd och service på socialförvaltningen redovisa ditt uppdrag i en e-tjänst. Du som har hjälp av en avlösare kan även signera tidsredovisningen digitalt.

Du tidsredovisar och signerar i samma e-tjänst:

Registrera eller signera tid

Instruktioner

För dig som är avlösare

Du kan registrera din tid efter varje utfört uppdrag, eller sammanställa timmarna vid ett tillfälle. Om du sparar och loggar ut kan du alltså fortsätta att fylla på timmar senare. Du kan ändra och komplettera i en rapport tills att du har skickat in den.

Skicka in din redovisning senast den sista dagen varje månad. Det innebär att tid utförd i exermpelvis mars ska rapporteras in senast 31 mars för att du ska få ut ersättningen 27 april. Vet du att du inte har fler uppdrag under månaden, går det bra att skicka in uppgifterna direkt.

När du har skickat in din redovisning ska den du har hjälpt, eller dess företrädare, signera den senast 3 april. Det är en förutsättning för att du ska få din ersättning i tid.

För dig som ska signera

Du som har fått hjälp av avlösaren kontrollerar att tidsredovisningen stämmer. Det kallas att du signerar den. Detta krävs för att avlösaren ska få sin ersättning.

Så gör du

När det finns en tidsredovisning att signera, får du ett e-postmeddelande med en länk till ärendet. Följ länken i meddelandet och logga in med Bank-id. Kontrollera tidsredovisningen.

  • Om allt ser rätt ut, godkänner du redovisningen.
  • Om något inte stämmer, kontakta avlösaren.

Du får ingen påminnelse så gå gärna in och signera så fort du har möjlighet, dock senast den 3:e i månaden.