Ekonomiskt bistånd – ansök och följ ditt ärende

Ska du ansöka om ekonomiskt bistånd? Här hittar du e-tjänsten för att ansöka och följa ditt ärende. Här finns även information om hur du använder e-tjänsten och vilka handlingar du behöver bifoga.

Innan du ansöker

Du måste vara folkbokförd i Halmstads kommun för att kunna ansöka. Innan du ansöker, se till att du har läst den fullständiga informationen om ekonomiskt bistånd här:

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till en polisanmälan. Du blir även återbetalningsskyldig.

Så använder du e-tjänsten

För att logga in i e-tjänsten nedan, behöver du och din eventuella partner ha bank-ID Länk till annan webbplats..

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt, ring kommunens kundcenter.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner

Ni ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om ni ändå behöver söka ekonomiskt bistånd ska ni göra en gemensam ansökan. Den ena sökande loggar in först och fyller i ansökan. Därefter ska den medsökande logga in och godkänna de uppgifter som partnern har lämnat.

Du som är god man

En god man eller förvaltare kan inte göra en digital ansökan åt sin huvudman. Huvudmannen måste logga in och signera ansökan med sin e-legitimation eller sitt bank-ID. Om det inte är möjligt, kontakta kommunen.

Krav för att din ansökan ska kunna utredas

När du ansöker om ekonomiskt bistånd, kommer en handläggare att utreda din situation. Om inte handläggaren kan göra en fullständig utredning, riskerar du att få avslag på din ansökan. Tänk därför på att:

 • Uppge ett telefonnummer där handläggaren kan nå dig under utredningen. Om du inte svara när handläggaren försöker nå dig, kan det leda till avslag.
 • Lämna eller spara alla uppgifter som krävs enligt nedan.

Underlag att bifoga om du ansöker för första gången

Bifoga alla underlag som pdf-format enligt listan nedan. Om du inte har möjlighet att få fram alla underlag, skriv om detta i ansökningsformuläret.

Uppgifter om din ekonomi

 • Ekonomisk översikt från alla banker där du/ni har engagemang. Uppgifter om vem kontoöversikten tillhör behöver framgå på underlaget.
 • Kontoutdrag från samtliga av dina/era bankkonton, fyra månader bakåt i tiden. Saldo, kontonummer samt uppgifter om vem kontot tillhör behöver framgå.
 • Aktuell inkomstuppgift från Skatteverket.
 • Underlag på de utgifter du/ni vill ansöka om (kvitton, fakturor). Redovisa även underlag för att styrka de utgifter du/ni har haft under de senaste fyra månaderna.
 • Hyreskontrakt samt aktuell hyresavi (om du eller ni betalar hyra).

Redovisa din arbetssituation

 • Om du har ett arbete behöver du redovisa ett anställningsbevis.
 • Har du haft lön under de senaste fyra månaderna behöver du redovisa ett lönebesked.
 • Om du är arbetslös eller deltidsarbetslös behöver du redovisa en lista på de arbeten du har sökt de senaste tre månaderna.
 • Om du har avslutat ett arbete under det senaste halvåret behöver du redovisa ett arbetsgivarintyg.
 • Om du är eller har varit sjukskriven under de senaste fyra månaderna behöver du redovisa aktuellt läkarintyg.
 • Om det finns andra skäl till att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver du styrka detta med underlag.

Beslut om uppehållstillstånd

Om du har tillfälligt uppehållstillstånd, redovisa fullständigt beslut från Migrationsverket.

Om du gör en återansökan

Spara alla underlag i minst 30 dagar eftersom du behöver redovisa dem vid en stickprovskontroll eller förfrågan från socialsekreterare.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Om du ansöker för första gången, är det viktigt att du bifogar alla handlingar. Läs mer i listan ovan.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Handläggaren kan begära in ytterligare underlag om det behövs för att fullständigt utreda din/er rätt till ekonomiskt bistånd.

Följ ditt ärende

Om du är aktuell för ekonomiskt bistånd kan du följa ditt ärende i e-tjänsten. Du kan se beslut, summa, datum för utbetalning och bokade tider med din handläggare. Om du inte kan logga in i e-tjänsten, behöver du be din handläggare att aktivera den åt dig. Sedan loggar du in med bank-ID.

Följ ditt ärende