Hemtjänst – välj utförare

Halmstads kommun tillämpar LOV, lagen om valfrihetssystem, hemtjänst. Här kan du göra ditt val av utförare.

Innehåll

Om du har fått din ansökan om hemtjänst beviljad, kan du skicka in ditt önskemål. Du kan alltid byta leverantör om du vill.

Välj utförare av hemtjänst

Din biståndshandläggare tar emot ditt önskemål och skickar därefter en beställning till leverantören. Leverantören kommer att ta kontakt med dig och tillsammans gör ni en plan för när hjälpen ska utföras.

Om du har valt att byta utförare, sker bytet inom 14 dagar.