Demensteamet – skicka beställning som vårdgivare

Här kan du som är vårdgivare skicka ett beställningsunderlag för insats av demensteamet.

När du skickar bedömningsunderlaget, skicka även namn och personnummer på kunden till demensteamet i Magna Cura.

Bedömningsunderlag
Inför handledning av personal
Om BPSD-administratör finns på enheten, ska en BPSD-skattning vara gjord, åtgärder i syfte att minska BPSD ska vara insatta och en bemötandeplan ska vara upprättad. Uppföljning ska vara gjord efter ca 2-3 veckor.