Ansökan om tillfällig hyresrabatt kvartal 2 och 3 – coronastöd

Har du en verksamhet som har drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin och är hyresgäst i en lokal som ägs av Halmstads kommun eller HFAB, Halmstads Fastighets AB? Här kan du ansöka om rabatt på hyran för andra och trejde kvartalet 2021.

För att få hyresrabatt ska ditt företag eller din förening tillhöra en av de utsatta branscher som omfattas av regeringens stödåtgärd, exempelvis hotell, restaurang, detaljhandel och verksamhet inom kultur, fritid, sport och nöje.

Branscherna finns angivna på regeringens webbplats i form av SNI-koder, det vill säga koder för svensk näringsgrensindelning. (SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.)

Rabattens storlek

Du kan få 50 procents hyresrabatt för perioden april–september i år.

Krav för att få ansökan prövad

Förutom att vara vår hyresgäst ska din verksamhet även uppfylla följande krav för att vi ska pröva din ansökan:

  • Din verksamhet ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter med anledning av coronapandemin.
  • Du får inte ha några hyresskulder till hyresvärden.
  • Din verksamhet får inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
  • Din verksamhet får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller vara skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning.

De förvaltningar och bolag som ansvarar för lokaluthyrningen prövar och bedömer varje ansökan individuellt.

Sista datum för ansökan

Skicka in din ansökan senast söndagen den 15 augusti.

Har du frågor, kontakta Moa Fredin: moa.fredin@halmstad.se, 0721-57 94 61. (Hon har semester veckorna 28 - 31).

När vi fått din ansökan

När ansökan har kommit in bedömer vi den och återkommer med besked om ditt företag eller förening kan komma ifråga för hyresrabatt.

Om ditt företag eller förening beviljas rabatt gör du som hyresgäst och vi som hyresvärd en särskild överenskommelse som ska skrivas under av båda parter senast 31 augusti. I denna finns ett särskilt villkor som innebär att du bara kan få rabatten om Halmstads kommun får statligt stöd för att finansiera hyresrabatten. Det är viktigt att du läser överenskommelsen noga!

Utöver överenskommelsen ska du som hyresgäst även underteckna ett intyg om din verksamhet och din ekonomiska situation. Vi skickar överenskommelsen och intygsblankett till dig via post.

Efter att din ansökan har godkänts görs återbetalningen av den rabatterade hyran för de aktuella månaderna.

Föreningar ska visa en genomförd riskanalys

En förutsättning för att föreningar ska få hyresrabatt är att de genomför en riskanalys tillsammans med RF-SISU Hallandlänk till annan webbplats. Den som handlägger din ansökan kan ge dig mer information om detta.

Är du hyresgäst hos HFAB?

Om du hyr av HFAB ska du göra din ansökan på bostadsbolagets webbplatslänk till annan webbplats.

Fyll i dina uppgifter nedan
Kontaktuppgifter
Ange en kontaktperson för ansökan. Personen som anges kan bli kontaktad om vi har frågor om ansökan.
Kontaktuppgifter

Ange SNI-kod. För att få stöd krävs att verksamheten är en av dem som har rätt att få stöd enligt regeringens beslut. Se länk ovan.

Du behöver kunna visa ett tydligt negativt trendbrott i företagets eller föreningens ekonomi. Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av coronaviruset. Företaget eller föreningen ska direkt eller indirekt vara drabbat av coronapandemin för att kunna få stöd. Bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlaget kan TILL EXEMPEL vara balans- och resultaträkning, årsredovisning för år 2020, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation. Vi kommer att jämföra 2020 års omsättning med 2019. En påvisad minskning av omsättningen berättigar till 50 procent hyresrabatt.
Jag intygar att bifogad fil ovan är korrekt * (obligatorisk)
Din ansökan kommer inte att behandlas om du inte skickar med underlag.
Jag intygar att bifogad fil ovan är korrekt

Har ni skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten? * (obligatorisk)
För att få hyresrabatt får ditt företag eller din förening inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Om du svarar JA på frågan kommer din ansökan inte att behandlas – då har du inte rätt att få hyresrabatt.
Har ni skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten?


Är ditt företag eller din förening på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning? * (obligatorisk)
För att få stöd får inget av ovanstående gälla ditt företag eller din förening. Om du svarar JA på frågan kommer din ansökan inte att behandlas – då har du inte rätt att få hyresrabatt.
Är ditt företag eller din förening på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning?


Har ditt företag eller din förening några hyresskulder till hyresvärden? * (obligatorisk)
För att få stöd får ditt företag eller din förening inte ha några hyresskulder. Om du svarar JA på frågan kommer din ansökan inte att behandlas – då har du inte rätt att få hyresrabatt.
Har ditt företag eller din förening några hyresskulder till hyresvärden?


Har ditt företag tagit emot omställningsstöd? * (obligatorisk)
Har du tagit emot stöd enligt riksdagens förordning om omställningsstöd? Frågan gäller endast stöd som har utbetalats till dig som enskild hyresgäst, inte stöd som eventuellt har utbetalats till andra företag inom samma koncern.
Har ditt företag tagit emot omställningsstöd?


Utbetalning av hyresrabatt – ange månader * (obligatorisk)
Om du beviljas tillfällig hyresrabatt får du en återbetalning av 50 procent av den betalda hyran. Ange vilka månader 2021 som ditt företag eller din förening redan har betalt full hyra.
Utbetalning av hyresrabatt – ange månader


Ange dina uppgifter för att ta emot utbetalning * (obligatorisk)
Vi kan endast göra utbetalningar till plus- eller bankgiro. Har du inte den typen av konto behöver du skaffa det innan du ansöker om stöd.
Ange dina uppgifter för att ta emot utbetalningJag godkänner att inlämnade uppgifter kontrolleras hos kreditupplysningsföretag * (obligatorisk)
Jag godkänner att inlämnade uppgifter kontrolleras hos kreditupplysningsföretag